duongmoclam:

Có một số người trong đời có thể yêu rất nhiều người. Nhưng cũng có một vài người suốt cả cuộc đời chỉ có thể yêu duy nhất một người.Có một số người nhất thời trong cuộc đời không thể nhớ hết được. Nhưng cũng có một người mãi mãi không thể nào quên…

duongmoclam:

Có một số người trong đời có thể yêu rất nhiều người. Nhưng cũng có một vài người suốt cả cuộc đời chỉ có thể yêu duy nhất một người.

Có một số người nhất thời trong cuộc đời không thể nhớ hết được. Nhưng cũng có một người mãi mãi không thể nào quên…

(via tradaonline)

le-bohemien:

(via imgTumble)